Podsumowanie szkolenia z Biznes Planu

W związku z ogłoszonym naborem nr I/2017 na Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW,  06 lipca 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznes planem.

W szkoleniu uczestniczyło 9 osób zainteresowanych ubieganiem się o środki na podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie prowadzili pracownicy biura LGD: Katarzyna Lipowiec oraz Ludwika Karczewska.

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.