Animowaliśmy w Drzycimiu

LGD w dniu 14 października 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu przeprowadziła bezpłatne warsztaty animacyjne wspierające ponad 60 kobiet i mężczyzn, zamieszkujących obszar LSR.

Warsztaty miały na celu reintegracje społeczną oraz nabycie nowych umiejętności i wiedzy. 

Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy po śr. 20 osób. Każda grupa uczestniczyła w trzech 2-godzinych warsztatach: 

- warsztaty z komunikacji 

- zajęcia komputerowe 

- zajęcia artystyczne

Wszyscy uczestnicy warsztatów pozyskali niezbędną wiedzę z zakresu:

  • aktywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji na rozmowie o pracę, przełamywania barier przed wystąpieniami publicznymi;
  • korzystania z urządzeń komputerowych, obsługi myszki i klawiatury podczas gier kreatywnych (puzzle, tangramy, układanki, kolorowanki itp.), posługiwania się narzędziami internetowymi (m.in. mapy google, rejestratory ruchu lotniczego w powietrzu łącznie z terenowym poszukiwaniem na niebie przelatującego w tym samym czasie samolotu); 
  • kreatywnego tworzenia ozdób jesiennych, m.in. sowy, jeżyki, żołędzie i liście na bazie kolorowej bibuły marszczonej i kolorowego filcu.

Uczestnikom zapewniono wyżywienie, materiały warsztatowe i niezwykły klimat, co zagwarantowało świetną zabawę i integrację całej grupy. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.