Warsztaty dla Liderów

Dnia 20 października odbyło się szkolenie dla lokalnych liderów z zakresu „Działań na rzecz lokalnej społeczności w ramach LSR”. W szkoleniu udział wzięło 28 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich działających aktywnie na terenie powiatu świeckiego.

Podczas szkolenia pracownicy LGD wraz z współprowadzącą p. Haliną Dąbrowską przybliżyły uczestnikom założenia Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD. Omówiliśmy zakresy tematyczne, warunki wsparcia oraz planowane nabory w kontekście działań na rzecz lokalnej społeczności. 

W części warsztatowej natomiast ćwiczyliśmy i dyskutowaliśmy jak animować i wykorzystywać potencjał wsi i jej mieszkańców. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.