Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców

Dnia 08 października 2018 r. nasza Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” ogłosiła nabory na działania:

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

- Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej;

- Działania promocyjne obszaru objętego LSR;

- Sieciowanie w zakresie usług turystycznych.

W związku z tym 22 października odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania omówione zostały warunki udzielania wsparcia. W spotkaniu wzięło 6 osób. Nabory potrwają do 7 listopada, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Szczegóły w zakładce Aktualne Nabory.

 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.