Nabór na rewitalizację

W dniu 26 października 2018 r. LGD ogłosiła kolejny nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru oraz z dokumentacją projektową: Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem konkursu nadanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 oraz na stronie LGD pod numerem naboru nadanym przez LGD: II/RPO/EFRR/2018.