Szkoliliśmy z GWD

W dniu 09 grudnia 2019 r. przy współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich W Bydgoszczy zorganizowaliśmy 6-godzinne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów pt. „Przygotowanie wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie [GWD] dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu świeckiego.