Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia

Rady Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na nabory numer:

·       I/2023 w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej

·       II/2023 w zakresie tematycznym Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

·       III/2023 w zakresie tematycznym Zachowanie dziedzictwa lokalnego

·       IV/2023 w zakresie tematycznym Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

·       V/2023 w zakresie tematycznym Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej