Uwaga nabory wniosków

W dniu 30 stycznia 2019 r. ogłosiliśmy kolejne nabory w ramach naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją w zakładce Aktualne nabory

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie nr IV/RPO/EFRR/2019 - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza

Na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem konkursu nadanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19 [link: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=418]

oraz na stronie LGD w zakładce NABORY – AKTUALNE, pod numerem naboru nadanym przez LGD: IV/RPO/EFRR/2019

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W styczniu odbędą się spotkania i szkolenia dla wnioskodawców szczegóły wkrótce na naszej stronie. Przypominamy, że mogą Państwo korzystać ze wsparcia doradczego LGD szczegóły w zasadach dołączonych do ogłoszonych naborów.